WesternPoly – dokumentace

Tyto informace se vztahují k dílu WesternPoly originálně umístěnému zde

Obsah stránky

Pravidla hry
Instrukce ke zhotovení

PRAVIDLA:

Vítejte na divokém západě, světě nemovitostí a byznysu!

Desková hra WesternPoly je tematickou stylizací známé hry „Dostihy & Sázky“. Hra následuje systematiku, herní mechaniky i rozvržení originální hry, ale není obyčejnou kopií. Níže naleznete upravená originální pravidla přizpůsobená této stylizaci.

Pravidla byla naskenována, strojově převedena pomocí OCR a přepisována  v pozdních nočních hodinách, nelze tedy zaručit bezchybnost.

Hra Western Poly je určena pro 2 – 6 hráčů od 10 let. Orientační čas hry je 60 minut

Cíl hry:

Vítězem hry se stává hráč, který dokáže odhadnout situaci, nejlépe zváží rizika a správně investuje svěřené prostředky. Každý hráč představuje podnikatele, který pohybem po herním plánu obchází aukce nemovitostí. Volné nemovitosti podle své úvahy a svého zájmu kupuje, aby je později mohl vylepšit a zajistil co největší výnos. Každý hráč může rovněž koupit nebo získat služby spojené s provozem nemovitostí a jejich pronajímáním zvyšovat svůj zisk.

Hra obsahuje

 • 1 herní plán
 • 22 karet nemovitostí
 • 20 karet „ŠTĚSTĚNA“
 • 19 karet „PRACHY“
 • 4 karty „KURZ STŘELBY“
 • 1 kartu „VLAK“
 • 1 kartu „NÁKLAD“
 • 1 návod (právě v něm čtete)

Doporučený počet měny pro hru

 • 5 ks v hodnotě 10 000 $
 • 50 ks v hodnotě 2 000 $
 • 20 ks v hodnotě 1 000 $
 • 20 ks v hodnotě 400 $
 • 80 ks v hodnotě 200 $
 • 50 ks v hodnotě 100 $
 • 35 ks v hodnotě 20 $
 • 68 černých žetonů pro běžné vylepšení nemovitostí
 • 16 zlatých (žlutých) žetonů pro nejvyšší vylepšení nemovitosti „GOLDEN“

Ke hře je nutno dodat

 • 6 hracích figur v různých barvách (pro každého hráče jedna)
 • 1 hrací kostku

Příprava hry

Rozložte herní plán. Do jeho středu, položte textem dolů dvě samostatné hromádky zamíchaných karet „ŠTĚSTĚNA“ a „PRACHY“. Každý hráč si vybere jednu figurku a vylepší ji na políčko označené „START“. Před zahájením hry si hráči mezi sebou zvolí bankéře, který se rovněž účastní hry jako jeden z hráčů. Funkci bankéře vykonává tento hráč navíc a nemá vliv na jeho vlastní hru. Bankéř používá peníze a majetek banky odděleně od svých vlastních prostředků.

Každý hráč obdrží od banky jako základní vklad pro hru 30 000 dolarové herní měny (dále $) v tomto složení:

 • 10 000 $ – 1 ks
 • 2 000 $ – 6 ks
 • 1 000 $ – 4 ks
 • 400 $ – 3 ks
 • 200 $ – 10 ks
 • 100 $ – 7 ks
 • 20 $ – 5 ks.

V případě plného počtu hráčů (6), mohou být chybějící bankovky nahrazeny bankovkami jiných hodnot.

Hru zahajuje bankéř. Po něm pokračují ve hře ostatní hráči po směru hodinových ručiček.

Pravidla hry

Hráč, který je na řadě, hodí kostkou a postoupí svojí figurkou ve směru šipky o tolik polí vpřed, kolik padlo bodů na kostce. Padne-li na kostce 6 bodů, hází hráč ještě jednou. Hody se sčítají a figurka postupuje vpřed o součet obou hodů. Po provedení tahu, hráč ihned vykoná akci, která vyplývá z políčka, na kterém ukončil svůj tah. Na jednom políčku může stát i více figurek.

Hráč hodí kostkou 1 bod a postoupí o jedno políčko od startu, tj. zastaví na políčku nemovitost „Chatrč U HNĚDÁKA“. Pokud je tato nemovitost volná a hráč má zájem o koupi této nemovitosti, zaplatí bankéři předepsanou částku. Částka je vypsána jako pořizovací cena nemovitosti na herním plánu i na kartě nemovitosti. Po zaplacení obdrží hráč od bankéře kartu se jménem nemovitosti „Chatrč U HNĚDÁKA“ Tuto kartu položí před sebe textem nahoru. Pokud na toto políčko následně vstoupí kterýkoliv jiný hráč, zaplatí majiteli nemovitosti „Chatrč U HNĚDÁKA“ částku, kterou určuje „využití nemovitosti“. Tato částka je opět vypsána na kartě nemovitosti i na herním plánu.

Hráči, který stojí na STARTU, padnou na kostce 2 body. Postoupí na políčko označené „PRACHY“ Hráč obrátí vrchní kartu z balíčku „PRACHY“ a provede akci podle pokynů na kartě. Kartu zasune zpět dospodu balíčku opět textem dolů.

Pozor! Hodí-li hráč kostkou 6 bodů, hází vždy ještě jednou a postupuje o součet obou hodů. Padne-li mu při druhém hodu rovněž 6, přemístí okamžitě svoji figurku na políčko „VĚZENÍ“.

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH POLÍ

Políčko „START“

Z tohoto políčka hra začíná. Po každém dokončení okruhu a po překročení políčka „START“, obdrží hráč od banky dotaci 4 000 $. Výjimku tvoří pouze instrukce na kartách „ŠTĚSTĚNA“ či „PRACHY“.

Políčka s názvy nemovitostí

Políčka stejné barvy a typu tvoří jeden řetězec (komplex). Pořizovací cena nemovitosti je uvedena na herním plánu i na kartě, kterou hráč obdrží při nákupu od banky nebo původního majitele. Poplatek za využití nemovitosti platí majiteli nemovitosti ten hráč, který po svém hodu postoupí na políčko s odpovídajícím jménem nemovitosti.

Náklady na vylepšení nemovitosti jsou uvedeny na kartě a majitel nemovitosti je platí bance. Nemovitosti může majitel vylepšit najednou na maximálně 4 hvězdy (dále jen ★).

Náklady na vylepšení nemovitosti do nejvyšší kvality (Golden) platí majitel rovněž bance podle sazby uvedené na kartě. ★Golden★ si může hráč zakoupit pouze tehdy, již nemovitost vylepšil na ★★★★.

Hvězdu ★ si hráč na políčku nemovitosti označuje černým žetonem, ★Golden★ žetonem zlatým. Při zakoupení Golden odevzdá hráč bance černé žetony, kterými měl nemovitost dosud označen. Zisk z ★ platí majiteli ten hráč, který vstoupí na takto označeného nemovitosti. Výše platby se řídí počtem ★ a dle sazeb uvedených na kartě nemovitosti.

Dělení nemovitostí

Na rozdíl od originální hry nejsou všechny nemovitosti jedna jako druhá. Každá barva odpovídá jednomu řetězci nemovitostí stejného typu. Ve hře je celkem 8 osm řetězců. Jedná se o Chatrče, Nocležny, obchody s Alkoholem & Tabákem, Bary, obchody s Vybavením, Saloony, obchody se Zbraněmi & Municí a Banky. Tyto rozlišnosti jsou krom vylepšení vizuálního vjemu a pestrosti využívány u karet „ŠTĚSTĚNA“ a „PRACHY“. V tomto případě instrukce na kartě jednoznačně vyslovují, jak typ nemovitosti ovlivní pohyb/zisky/ztráty hráče.

„Máš strašnou žízeň. Dojeď do nejbližšího Baru, obchodu s Alkoholem, nebo Saloonu.“ Hráč tedy vyhledá nejbližší příslušnou nemovitost směrem vpřed a stoupne na ni. Dále postupuje, jako kdyby na políčko přešel z hodu kostkou.

 

„Zloději! Z každého tebou vlastněného obchodu se ti ztratilo zboží za 200.“ Hráč za každý obchod (Zbraně & Munice, Alkohol & Tabák, Vybavení), co vlastní zaplatí banku po 200 $. Pokud žádný nevlastní, pokračuje bez úhony.

Políčka „KURZ STŘELBY“

Vlastní-li hráč jednu nebo více trenérských licencí náleží mu odměna, pokud některý ze soupeřů skončí svůj tah na takovémto poli. Částky placené majiteli licence za trenérské služby se zvyšují podle počtu trenérských licencí, které hráč vlastní. Vstoupí-li soupeř na políčko „KURZ STŘELBY“ platí majiteli následující sazby:

Vlastní-li hráč 1 trenérskou licenci obdrží 1 000 $, vlastní-li 2 obdrží 2 000 $, vlastní-li 3 obdrží 3 000 $ a vlastní-li 4 trenérské licence obdrží 4 000 $.

 

Políčko „NÁKLAD“ a „VLAK“

Cena za kartu „NÁKLAD“ nebo „VLAK“ je označena na kartě i na herním plánu. Vlastník jedné karty obdrží od hráče, který vstoupil na takto označené políčko,

80 násobek hodu kostkou. Pokud je hráč vlastníkem obou karet, obdrží od spoluhráče, který na jedno z nich vstoupil, 200 násobek hodu kostkou.

Políčka „ŠTĚSTĚNA“ a „PRACHY“

Skončí-li tah hráče na jednom z takto označených políček, sejme vrchní kartu z odpovídající hromádky a řídí se pokyny na této kartě. Po provedení vrátí použitou kartu dospodu balíčku. Toto neplatí pro kartu „ŠTĚSTĚNA“, která umožňuje jednorázové zrušení vězení kdykoliv v průběhu hry. Tu hráč vrátí dospodu balíčku až po jejím využití.

Políčko „VĚZENÍ“

Hráč, který zde zastavil nebo se na políčko dostal použitím karty „ŠTĚSTĚNA“ nebo hodil-li v průběhu hry dvakrát po sobě 6 bodů po dobu vězení nemůže vybírat peníze za ★, pouze za využití nemovitost.

Vězněný hráč se účastní házení kostkou ve svém pořadí. Na políčku „VĚZENÍ“ setrvá tak dlouho, až mu na kostce padne 6. V tu chvíli jeho věznění končí a hráč hází ještě jednou. Teprve v druhém hodu postupuje na další políčka. Pokud mu v druhém a třetím hodu opět padnou dvě 6, zůstává stát na políčku „VĚZENÍ“.

Políčka „NEHODA“

Na tomto políčku se platí bance poplatek vytištěný na herním plánu. Žádné jiné omezení pro hráče tímto nevzniká.

Políčko „PUSTINA“

Toto je neutrální pole. Hráč zde neplatí žádné poplatky.

Políčko „PODEZŘENÍ Z KRÁDEŽE“

Hráč, který zde zastavil, 1x nehází.

DOPORUČENÍ

Pokud v průběhu hry zjistíte, že některé pravidlo je příliš přísné, lze jej dohodou všech hráčů zmírnit. Například význam políčka „VĚZENÍ“, na kterém postižený hráč čeká na hození 6, lze zaměnit tím, že se zde takto postižený hráč zdrží 2 kola nebo může místo jednoho hodu hodit kostkou třikrát za sebou.

Hráči v průběhu hry, podle svého uvážení, kupují jednotlivé karty. Volné karty od banky za pořizovací cenu, od spoluhráčů za cenu dohodnutou. Volnou kartu od banky může koupit jen ten hráč, jehož tah skončil na takto neobsazeném políčku. V průběhu hry lze získat tyto karty: nemovitosti, kurz střelby, služby (vlak + náklad).

Nemovitosti jsou rozděleny na typy a podle nich uspořádány do jednotlivých barevně odlišených řetězců. Každý hráč, který koupil nějakou nemovitosti, se snaží získat všechny nemovitosti stejného typu (a zároveň barvy), neboť teprve vlastní-li všechny nemovitosti jednoho řetězce, smí tyto nemovitosti vylepšovat na .

Vylepšení hvězdami (★) a výhody vylepšené nemovitosti ★

Vlastní-li hráč všechny nemovitosti od jednoho řetězce (typu) a skončí-li v průběhu hry jeho tah na kterékoliv z nemovitostí takto kompletního řetězce, může si koupit od banky 1 – 4 černé žetony, podle svých finančních možností. Tyto žetony představují kvalitu v ★.

Cena za vylepšení nemovitosti je vyznačena na kartě každého nemovitosti jako „Náklady na vylepšení za každou ★“. Hráč zaplatí tuto částku za každý žeton, který si koupí.

Za 3 černé žetony zaplatí hráč trojnásobek udané hodnoty.

Zakoupené ★ (žetony) položí hráč na políčko nemovitosti, pro kterou ★ koupil. Je tak výhodné mít co nejvíce kompletních řetězců, aby bylo možné vylepšit co nejvíce nemovitostí.

Zisk z ★

Skončí-li tah soupeře na vylepšené nemovitosti (nemovitost označená ★), musí majiteli nemovitosti ihned zaplatit ZISK Z . Výše této platby určují částky, které jsou napsány na jednotlivých kartách nemovitostí jako „Zisk z ★“.

„Banka DEVĚT CENTŮ“ vylepšený na ★★★★ získá majiteli částku 26 000 $. Tuto částku zaplatí majiteli nemovitosti „Banka DEVĚT CENTŮ“ každý hráč, který na tomto políčku kdykoliv v průběhu hry zastaví.

★GOLDEN★

Pokud hráč dokončí svůj tah na některé ze svých nemovitostí, kterého již předtím vylepšil na ★★★★, může tuto nemovitosti vylepšit na ★GOLDEN★. Pozor, hráč nemůže vylepšit nemovitosti, pokud nebyla před tím nemovitost vylepšena na ★★★★. Hráč zaplatí částku spojenou s náklady na vylepšení nemovitosti na ★GOLDEN★. Za to z banku dostane zlatý žeton. Ten opět položí na nemovitosti, pro kterého tento ★GOLDEN★ koupil. 4 černé žetony vrátí do banku.

Zisk z ★GOLDEN★

Skončí-li tah soupeře na koni, který je vylepšen na ★GOLDEN★.  (nemovitost označená zlatým žetonem), musí majiteli nemovitosti ihned zaplatit ZISK GOLDEN. Výši této platby určuje částka, která je napsána na kartě dané nemovitosti jako Zisk z ★GOLDEN★.

„Vybavení BIZONÍ KOPÝTKA“ vylepšený do ★GOLDEN★ získá majiteli částku 21000 $. Tuto částku zaplatí majiteli nemovitosti „Vybavení BIZONÍ KOPÝTKA“ každý hráč, který na tomto políčku kdykoliv v průběhu hry zastaví.

NÁKUP A OBCHODOVÁNÍ

Na začátku hry probíhá nákup a obchodování zejména mezi hráčem a bankou za stanovené ceny. V průběhu hry však podobné obchody mohou provádět i hráči mezi sebou. Rozhoduje pouze poptávka a nabídka. Hráči mohou mezi sebou obchodovat všechny dříve získané karty nemovitostí, kurzů střelby a služeb. Předmětem obchodu se může stát i celý řetězec. Oslovený hráč však může obchod odmítnout, pokud mu nepřijde zajímavý.

Je běžné, že na počátku hry vlastní karty nemovitostí od jednoho řetězce (typu, barvy) více hráčů. Chce-li však hráč vylepšit nemovitosti, musí vlastnit celý řetězec. Hráč se tak musí domluvit se soupeřem, který se stal majitelem dané nemovitosti, na prodeji. Výši a podobu platby si musí hráči domluvit mezi sebou.

Obchodní jednání mezi bankou nebo spoluhráči uzavírá hráč po hodu kostkou a po postoupení o odpovídající počet políček. Ostatní hráči čekají a pokračují ve hře až po uzavření obchodu.

Protože vylepšovat nemovitosti smí hráč vlastnící pouze celý řetězec (tj. jednu barvu), nesmí nikdy při manipulacích s kartami a ★ dojít k situaci, že existují různí majitelé karet nemovitostí jednoho řetězce s obsazenými .

PODÍLOVÉ LISTY soupeřovy nemovitosti

Následující úsek pravidel popisuje zakoupení PODÍLOVÝCH LISTŮ (v originále celý proces SÁZENÍ). Proces je vhodný pro chápavější hráče. Hra se běžně hraje bez této mechaniky. Pojmenování „Podílové listy“ můžete samozřejmě překřtít zpět na obyčejné sázení. Je to především kvůli tematičnosti.

Riziko, které pro hráče vyplývá ze stoupnutí na vylepšené soupeřovy nemovitosti, lze snížit zakoupením podílových listů. Pokud hráč stojí na políčku, ze kterého by mohl ve svém tahu vstoupit na vylepšenou nemovitost, může si vyhradit hotovost na podílové listy.

Postup při zakoupení PODÍLOVÝCH LISTŮ

Před hodem položí hráč libovolné množství peněz na jednoho či více polí soupeřových nemovitostí, ovšem pouze na ta políčka, která jsou obsazena minimálně ★★★. Sázky platí jen pro jeden hod, lze tedy sázet pouze v rozsahu jednoho hodu kostkou.

V případě, že po tomto hodu hráč skutečně zastaví na některé z nemovitostí, na niž zakoupil podílové listy, vyplatí mu majitel nemovitosti desetinásobek investované částky. Nevstoupí-li na takto sázkou označené pole, propadá investice majiteli nemovitosti. Investic do podílových listů nemovitosti se smí zúčastnit pouze hráč, který sám vlastní aspoň 1 nemovitosti s minimálně ★★★. Každý hráč je povinen po svém hodu ihned vyrovnat veškeré z toho plynoucí požadavky soupeřů či banky. Tj. i hráč, který investoval do nemovitosti a vyhrál, musí samozřejmě majiteli nemovitosti vyplatit zisk z vylepšení nemovitosti.

Nemá-li hráč při plnění finančních závazků dostatek finančních prostředků, je povinen odprodat část svého majetku na jejich uhrazení.

Pozor! Každý vlastník nemovitosti nebo služeb je povinen sám se přihlásit o své nároky vůči ostatním hráčům i vůči bance. V případě, že tak neučiní, dalším následujícím hodem jiného hráče jeho nároky zanikají.

Patří k pravidlům hry, že se hráči navzájem neupozorňují na tato opomenutí. Na začátku hry se lze i dohodnout, že pokud někdo poruší toto pravidlo, zaplatí do banku peněžitou pokutu. Výši této pokuty si stanoví sami hráči.

PRODEJ služeb a kurzů střelby

Služby a kurzy střelby může hráč podle své úvahy odprodat buď bance za pořizovací cenu nebo ostatním hráčům za dohodnutou cenu.

PRODEJ nemovitostí a ★

Prodej nemovitostí a ★ se řídí následujícími pravidly:

 1. Jestliže hráč vlastní celý řetězec aspoň s jednou ★, může jednomu soupeři prodat pouze celý řetězec za libovolnou cenu. Řetězec včetně lze tak prodat pouze jedinému hráči. Nelze tak prodat třeba jen část řetězce, pokud je jediná nemovitost v něm vylepšena.
 2. Hráč vrátí bance libovolný počet ★. Banka vyplatí hráči za vrácené poloviční hodnotu.
 3. Hráč rozprodá více soupeřům karty nemovitostí za cenu dohodnutou nebo karty nemovitostí vrátí bance za původní hodnotu.

Hráč se sám rozhodne, kterou z možností nebo jejich kombinací zvolí.

KONEC HRY a určení vítěze

Hra pro hráče končí, nemá-li další prostředky na vyrovnání dluhů. Končí-li hru s dluhem i po odprodání veškerého majetku, dorovná jeho dluh banka a hráč odstupuje ze hry.

Vítězem se stává ten, kdo zůstane jako poslední ve hře. Lze se i dohodnout na časovém limitu. Vítězem se pak stává ten hráč, který během určené doby získal největší majetek. Výše majetku je dána součtem peněz a pořizovací hodnoty jednotlivých karet a ★.

Originální pravidla „Dostihy & Sázky“ Dino Toys, upraveno, Tomáš Bajer, 2018

Obsah stránky:

Pravidla hry
Instrukce ke zhotovení


INSTRUKCE KE ZHOTOVENÍ

Nastavení tisku DŮLEŽITÉ!

Doporučuji tisk PDF přes Adobe Reader. Následující nastavení jsou kritická pro správné vytištění. Čtěte pozorně.

Orientace: Na šířku

Formát papíru: A3 – viz Q&A

Měřítko tisku: 100% (Skutečná velikost)

Typ tisku: Oboustranný tisk – pouze u herních karet

Překlápět: Podle KRATŠÍHO okraje (Překlápět po ŠÍŘCE) – pouze u herních karet

Barva: Plně barevně – doporučeno

Oboustranný tisk užijte pouze u tisku herních karet s žetony. Herní měnu a plán tiskněte jednostranně (jinak to ani nejde). Nezapomeňte nastavit správnou gramáž. Návod vytiskněte z Wordu na libovolný formát (doporučeno A4)

Jak postupovat:

Herní plán

je rozdělen na dvě A3. Je výhodnější tisknout sudý počet herních plánů. U plánku postačí vystřihnout díly a např. oboustrannou páskou díly slepit k sobě – u dílů je počítáno s přesahem na spoj (krytím). Menší díl je vhodné umístit pod větší díl.

Herní karty

doporučuji rozdělit na dvě části, před tím ale z papírů odstřihnout žetony. Poté můžete přejít na řezačku, nebo vše stříhat ručně. Ohledně rohů karet viz Q&A

Žetony

postačí přibližně rozstříhat nůžkami

Herní měnu

doporučím řezat/stříhat po více papírech najednou. Jeden list herní měny obsahuje následující počet bankovek, pro bezproblémovou hru je doporučeno mít připraveno alespoň 5 listů (do 4 hráčů postačí listy 4)

 • 1 ks v hodnotě 10 000 $
 • 11 ks v hodnotě 2 000 $
 • 6 ks v hodnotě 1 000 $
 • 5 ks v hodnotě 400 $
 • 17 ks v hodnotě 200 $
 • 11 ks v hodnotě 100 $
 • 8 ks v hodnotě 20 $

Q&A (Otázky a odpovědi):

Na jaký formát mám tisknout?

 • Tiskové soubory jsou uzpůsobeny k oboustrannému barevnému tisku na formát A3 (420 x 297 mm). Velikosti karet vychází z originální hry.

Můžu tisknout na A4?

 • Pochopitelně ano, i na jakýkoliv jiný formát. Pokud využijete originální soubory, herní karty se pro představu na A4 z 88*56 mm zmenší na 62*40 mm. Pokud jste graficky zdatní, můžete si stáhnout projektové soubory a přizpůsobit je pro tisk na A4 sami.

Tisknout na obyčejný papír, nebo čtvrtku?

 • Záleží hlavně na možnostech tiskárny, aby nedocházelo k uvíznutí čtvrtky. Osobně jsem tisknul celou hru, krom herní měny na matný křídový papír o gramáži 250 g/m2 (nadstandardně tuhá čtvrtka). Vše je potom pevnější a více vydrží.

Rub a líc karet je proti sobě posunutý

 • Toto je bohužel způsobeno nepřesností tiskárny. Tiskové soubory jsou seskládány podle přesných šablon z CADu, odchylka tedy vzniká pravděpodobně vinou tiskárny, či podavače papíru.

Jak to mám vystříhat?

 • Vzhledem k velkému množství dílů doporučuji využít manuální kotoučovou, nebo lépe pákovou řezačku. K ruce si připravte také velké kancelářské nůžky (pro odstřihnutí žetonů a rozdělení čtvrtky na více částí)

Co s rohy kartiček?

 • V originální hře jsou rohy zaoblené, to stejné doporučuji i zde. Karty se méně ohýbají a vše vypadá profesionálněji. Jak? Nůžky na manikúru jsou jedna možnost, ale osobně doporučuji ne příliš drahý zaoblovač rohů (corner rounder) s poloměrem 5 mm. Osobně jsem jej koupil přes eBay za necelých 50 korun.

Co má hra obsahovat?

 • 1 herní plán
 • 22 karet nemovitostí
 • 20 karet „ŠTĚSTĚNA“
 • 19 karet „PRACHY“
 • 4 karty „KURZ STŘELBY“
 • 1 kartu „VLAK“
 • 1 kartu „NÁKLAD“
 • 68 černých žetonů pro běžné vylepšení nemovitostí
 • 16 zlatých (žlutých) žetonů vylepšení ★Golden★
 • 1 návod (druhý Wordovský soubor)

Je potřeba ke hře ještě něco?

 • 6 hracích figur v různých barvách (pro každého hráče jedna)
 • 1 hrací kostku (šestistrannou)

Tomáš Bajer 2018 – TobaCreations.g6.cz