Western Poly – Licence

Tyto informace se vztahují k dílu WesternPoly originálně umístěnému zde


Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons – Uveďte původ 4.0 – Mezinárodní License.
Western Poly je desková hra vytvořená Tomášem Bajerem – TobaCreations. Tato licence se vztahuje na dílo sestavené z volně dostupných podkladů

Výpis položek zahrnutých do licence:
WesternPoly – Herní plán
WesternPoly – Herním karty
WesternPoly – Herní měna
Projekty výše zmíněných podkladů

Zmíněné položky jsou dostupné ke stažení spolu s volně dostupnými podklady na následující webové stránce

 

Dílo můžete: 

Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu
Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla
pro jakýkoliv účel, a to i komerční.

(Převzato z CreativeCommons.org)

Za těchto podmínek:

Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
Žádná další omezení — Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

(Převzato z CreativeCommons.org)

 Informace:
Hra byla oficiálně umístěna na web Hranostaj.cz