Časopis Školník

Téměř dva roky jsem se jako hlavní grafik podílel na tvorbě časopisu Školník pro osmileté gymnázium v Mladé Boleslavi. Moje role spočívala v obstarání celkové vizuální podoby časopisu spolu a veškerých odvislých činností, jako je práce s fotografiemi, tvorba ilustrací, tisková specifikace, tvorba propagace a správa webu časopisu. Výtvory mého snažení můžete naleznou níže, rozdělené podle ročníků časopisu:

IX. ročník – školní rok 2017/2018

VIII. ročník – školní rok 2016/2017

VII. ročník – školní rok 2015/2016